Uitslag verkiezingen VO-lid namens de pensioengerechtigden

19 juni 2020 

Tot 16 mei konden de pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zich kandidaat stellen voor de nieuwe zittingsperiode als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de pensioengerechtigden. Het huidige VO-lid namens de pensioengerechtigden, Jan Bredewold, heeft zich hiervoor herkiesbaar gesteld. Naast de aanmelding van Jan Bredewold is geen nieuwe kandidaatstelling ontvangen. Jan Bredewold is daarmee conform het verkiezingsreglement zonder stemming geacht te zijn gekozen door de pensioengerechtigden als VO-lid.

Op 18 juni heeft het bestuur Jan Bredewold officieel herbenoemd als VO-lid namens de pensioengerechtigden. Hij zal gedurende de zittingsperiode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2024 de pensioengerechtigden vertegenwoordigen in het VO.

Het bestuur feliciteert Jan Bredewold met zijn benoeming en kijkt uit naar het voortzetten van de prettige samenwerking.


20 mei 2020

De kandidaatstellingsperiode is verlopen. Er worden géén nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen door de Verkiezingscommissie. 


23 april 2020

Voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zijn wij op zoek naar een VO lid namens de pensioengerechtigden.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden, namelijk:

  • Eén lid namens de deelnemers en gewezen deelnemers;
  • Eén lid namens de pensioengerechtigden;
  • Eén lid namens de werkgever. 

Per 1 juli 2020 loopt de zittingsperiode van het huidige VO lid Jan Bredewold af. Voor de nieuwe zittingsperiode van 4 jaar zijn wij op zoek naar kandidaten.

Indien u voldoet aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u zich voor 16 mei 2020 kandidaatstellen door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de verkiezingscommissie:

- Per mail:   pfcitigroup-bestuur@montaepartners.nl
- Per brief:  Pensioenfonds Citigroup
                   t.a.v. de verkiezingscommissie VO
                   Verrijn Stuartlaan 1F
                   2288 EK  RIJSWIJK

Lees meer over de functie in het functieprofiel VO lid. Wil je meer weten over de verkiezingsprocedure, lees dan meer hierover in het verkiezingsreglement.