Vacature voor Sleutelfunctiehouder Risicobeheer bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland

25 februari 2022

De reactie termijn voor de vacature is verstreken. Er worden géén nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen door de Werving- en selectiecommissie.

20 januari 2022

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (SPCN) is op zoek naar een Sleutelfunctiehouder Risicobeheer (SFH RB).

Het bestuur van SPCN werkt volgens het omgekeerd gemengd bestuursmodel dat bestaat uit een uitvoerend deel en een niet-uitvoerend deel met een onafhankelijk voorzitter.

Het bestuur heeft sleutelfuncties ingericht. Het houderschap van de actuariële en de risicobeheer functies zijn op dit moment bij een uitvoerend bestuurder belegd. Het houderschap van de interne auditfunctie is bij een externe deskundige belegd.
Het bestuur heeft besloten om het houderschap van de actuariële en risicobeheer functies te wijzigen en deze niet meer in het bestuur te beleggen. Het houderschap van de actuariële functie zal bij de waarmerkend actuaris van het pensioenfonds belegd worden. Het houderschap van de risicobeheerfunctie zal door het bestuur bij een externe onafhankelijke deskundige belegd worden.

Het bestuur van SPCN is op zoek naar een Sleutelfunctiehouder Risicobeheer.

Door de hiervoor genoemde wijziging is het bestuur op zoek naar een Sleutelfunctiehouder Risicobeheer.
Doordat deze rol binnen de governance van het fonds is gepositioneerd, is hierbij geen sprake van uitbesteding maar van inhuur van externe capaciteit.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de inhoud van de functie, dan verwijzen wij u graag naar het bijgevoegde functieprofiel.

Indien u zich herkent in de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u vóór 11 februari 2022 reageren door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de Werving- en selectiecommissie:

- Per mail:   pfcitigroup-bestuur@montaepartners.nl
- Per brief:  Pensioenfonds Citigroup
                   t.a.v. de Werving- en selectiecommissie
                   Verrijn Stuartlaan 1F
                   2288 EK  RIJSWIJK

Wij kijken uit naar uw reactie.

Indien u door de Werving- en selectiecommissie wordt geselecteerd voor een gesprek, vindt dit gesprek plaats in de week van 14 februari 2022, houd u hier rekening mee.

Naar functieprofiel