Herbenoeming VO-lid

Herbenoeming VO-lid namens de werkgever

21 juli 2021

Per 1 juli liep de zittingstermijn van de heer Michiel Reijnoudt, lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de werkgever en voorzitter van het VO, af. De werkgever heeft de heer Reijnoudt, conform de statuten van het pensioenfonds, officieel voorgedragen voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar.

Op 15 juli heeft het Bestuur de heer Reijnoudt officieel herbenoemd als VO-lid namens de werkgever. Hij zal gedurende de zittingsperiode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2025 de werkgever vertegenwoordigen in het VO.

Het Bestuur feliciteert Michiel Reijnoudt met zijn benoeming en kijkt uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking.