Uniforme Reken Methodiek (URM)

7 september 2020

De URM is een verplichte rekenmethode die deelnemers inzage moet geven in de koopkracht en de risico's van de pensioenopbouw, waarbij gebruik moet worden gemaakt van economische scenario's, vastgesteld door de overheid.
Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken uw pensioenrichtleeftijd en pensioen blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.
Om gedurende uw werkzame leven uw pensioen te kunnen opbouwen voor de pensioenuitkering is het nodig dat wij beleggen. Om iets te kunnen zeggen over de waardeontwikkeling moeten er aannames worden gemaakt over de economische ontwikkelingen. Voor de berekening van de URM wordt met 2000 verschillende economische scenario's rekening gehouden, die allemaal uitgaan van een andere ontwikkeling van de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. Alle pensioenfonds en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario's. U ziet wat uw pensioen wordt in drie situaties.

  1. Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  2. Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein. In 5% van de gevallen kunt u zelfs hoger uitkomen dan het getoonde bedrag rechts.
  3. Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein. In 5% van de gevallen kunt u lager uitkomen dan het linker bedrag. Omdat de ontwikkeling van de rente, beurzen, prijzen en wetgeving niet te voorspellen is, kan geen zekerheid worden gegeven over het absolute minimum bedrag. Maar zolang de huidige regeling blijft bestaan, mag u ervan uitgaan dat Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland aan haar verplichtingen tegemoet komt. 


Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit? 

De rente kan stijgen of dalen
Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we uw pensioen kunnen verhogen, wordt dan kleiner.

Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet
Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico's van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die een vaste rente opleveren. We kunnen niet alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze beleggingen te weinig rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. De rente is erg laag. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen
Als de prijzen stijgen (inflatie), wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat de prijzen gaan dalen (deflatie), is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld.


Wat is nog meer van invloed op uw pensioen? 

Veranderingen in uw privĂ©- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privĂ©- of werksituatie.