Verhoging pensioenen

Uw pensioen wordt verhoogd


14 april 2021

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) heeft besloten om een toeslag te verlenen op uw pensioen, dat per 1 april 2021 wordt toegekend.

Het pensioenfonds probeert elk jaar de pensioenen aan te passen aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. De stijging van de kosten van het levensonderhoud wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd.

Deze indexatie van de pensioenen is echter wel voorwaardelijk. Elk jaar besluit het bestuur of de pensioenen verhoogd worden en zo ja, met hoeveel. Het bestuur neemt dit besluit na een zorgvuldige afweging.

Met de werkgever is een afspraak gemaakt over mogelijke aanvullende toeslagverlening als het pensioenfonds geen volledige toeslagverlening kan betalen uit de eigen financiƫle middelen van het pensioenfonds. Ook daarvoor geldt dat het voorwaardelijke rechten zijn die afhankelijk zijn van de financiering door de werkgever.

U leest hier meer over op de pagina "Toeslagbeleid".

U bent, of wordt binnenkort, per brief op de hoogte gesteld van uw individuele pensioenverhoging.