Arbeidsongeschiktheid

Als u tijdens uw dienstverband bij Citibank arbeidsongeschikt bent geworden, heeft Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: ons pensioenfonds) uw pensioenopbouw in bepaalde gevallen voortgezet. Deze pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid loopt ook door als u uit dienst gaat. De pensioenopbouw stopt zodra u met pensioen gaat.

Over het gedeelte dat u arbeidsgeschikt was stopt de pensioenopbouw. Als u arbeidsongeschikt en uit dienst bent, blijft u wel deelnemer, en bouwt dus nog wél pensioen op bij ons pensioenfonds over het arbeidsongeschikte deel. Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid afneemt nadat u bij Citibank uit dienst bent gegaan, dan wordt de premievrije voortzetting dienovereenkomstig verlaagd.

Bent u arbeidsongeschikt en uit dienst en wordt u weer volledig hersteld verklaard, dan eindigt uw pensioenopbouw bij ons pensioenfonds.

Mate van arbeidsongeschiktheidMate van premievrije pensioenopbouw
0 tot 65%0%
65% of meer100%