Arbeidsongeschiktheid

Als u tijdens uw dienstverband bij Citibank arbeidsongeschikt bent geworden, heeft Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: ons pensioenfonds) uw pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet. De (gedeeltelijke) pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid loopt ook door als u uit dienst gaat. De pensioenopbouw stopt zodra u met pensioen gaat.

Over het gedeelte dat u arbeidsgeschikt was stopt de pensioenopbouw. Als u arbeidsongeschikt en uit dienst bent, blijft u wel deelnemer, en bouwt dus nog wél pensioen op bij ons pensioenfonds over het arbeidsongeschikte deel. Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid afneemt nadat u bij Citibank uit dienst bent gegaan, dan wordt de premievrije voortzetting dienovereenkomstig verlaagd.

Bent u arbeidsongeschikt en uit dienst en wordt u weer volledig hersteld verklaard, dan eindigt uw pensioenopbouw bij ons pensioenfonds.

Mate van arbeidsongeschiktheidMate van premievrije pensioenopbouw
0-35%0%
35-45%40%
45-55%50%
55-65%60%
65-80%72,5%
80% of meer100%