Nieuw Niet-Uitvoerend Bestuurder namens de actieve en gewezen deelnemers

27 maart 2021

Per 1 april 2021 neemt bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) een nieuw Niet-Uitvoerend Bestuurder namens de actieve en gewezen deelnemers plaats in het Bestuur.

Nadat Niet-Uitvoerend Bestuurder de heer Bob Folmer uit zijn bestuursfunctie is teruggetreden, is in november een kandidaatstellingsprocedure opgestart. Aangezien er na de kandidaatstellingsperiode slechts één kandidaat is overgebleven, die voldoet aan de eisen die het pensioenfonds stelt, zijn er geen verkiezingen gehouden. Deze kandidaat, de heer Bart Heenk, wordt zonder stemming geacht te zijn gekozen.
Na goedkeuring door DNB is hij door het Bestuur van het pensioenfonds benoemd als Niet-Uitvoerend Bestuurder.

Na een gedegen inwerkperiode zal de heer Heenk per 1 april 2021 zijn taken en werkzaamheden starten bij het pensioenfonds als Niet-Uitvoerend Bestuurder en vertegenwoordiger van de actieve en gewezen deelnemers.

De heer Heenk is al jaren werkzaam als pensioenprofessional en is daarbij onder andere werkzaam geweest als adviseur en coach voor de bestuurders van grote Engelse en Nederlandse pensioenfondsen. Het pensioenfondsbestuur wenst hem heel veel succes als Niet-Uitvoerend Bestuurder bij het pensioenfonds.

Het Bestuur heeft de heer Folmer bedankt voor zijn inzet en zijn werkzaamheden voor het pensioenfonds en hem veel succes voor de toekomst gewenst.


14 januari 2021

De kandidaatstellingsperiode is verlopen. Er worden géén nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen door de Verkiezingscommissie. 

17 november 2020 

Voor het Niet-uitvoerend Bestuur (NUB) van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zijn wij op zoek naar een Niet-Uitvoerend Bestuurslid als vertegenwoordiger van de actieve en gewezen deelnemers in het Bestuur.

Het Niet-Uitvoerend Bestuur bestaat uit vier leden, namelijk:

  • Eén vertegenwoordiger van actieve en gewezen deelnemers;
  • Eén vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden;
  • Eén vertegenwoordiger van de Bank; 
  • Eén voorzitter. 

In september 2020 heeft het Niet-Uitvoerend bestuurslid namens de actieve en gewezen deelnemers, de heer Folmer, aangegeven terug te moeten treden uit zijn bestuursfunctie bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland. Op 3 november 2020 is zijn bestuurslidmaatschap geëindigd. Wij zijn op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger van de actieve en gewezen deelnemers.

Indien u denkt te voldoen aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u zich voor
4 december 2020 kandidaatstellen door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de verkiezingscommissie:

- Per mail:   pfcitigroup-bestuur@montaepartners.nl
- Per brief:  Pensioenfonds Citigroup
                   t.a.v. de verkiezingscommissie
                   Verrijn Stuartlaan 1F
                   2288 EK  RIJSWIJK

In het functieprofiel NUB kunt u meer lezen over de functie. Wilt u meer weten over de verkiezingsprocedure, dan kunt u hierover meer lezen in het verkiezingsreglement.