Kandidaatstelling Bestuur

14 januari 2021

De kandidaatstellingsperiode is verlopen. Er worden géén nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen door de Verkiezingscommissie. 

17 november 2020 

Voor het Niet-uitvoerend Bestuur (NUB) van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zijn wij op zoek naar een Niet-Uitvoerend Bestuurslid als vertegenwoordiger van de actieve en gewezen deelnemers in het Bestuur.

Het Niet-Uitvoerend Bestuur bestaat uit vier leden, namelijk:

  • Eén vertegenwoordiger van actieve en gewezen deelnemers;
  • Eén vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden;
  • Eén vertegenwoordiger van de Bank; 
  • Eén voorzitter. 

In september 2020 heeft het Niet-Uitvoerend bestuurslid namens de actieve en gewezen deelnemers, de heer Folmer, aangegeven terug te moeten treden uit zijn bestuursfunctie bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland. Op 3 november 2020 is zijn bestuurslidmaatschap geëindigd. Wij zijn op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger van de actieve en gewezen deelnemers.

Indien u denkt te voldoen aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u zich voor
4 december 2020 kandidaatstellen door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de verkiezingscommissie:

- Per mail:   pfcitigroup-bestuur@montaepartners.nl
- Per brief:  Pensioenfonds Citigroup
                   t.a.v. de verkiezingscommissie
                   Verrijn Stuartlaan 1F
                   2288 EK  RIJSWIJK

In het functieprofiel NUB kunt u meer lezen over de functie. Wilt u meer weten over de verkiezingsprocedure, dan kunt u hierover meer lezen in het verkiezingsreglement.

Link: Functieprofiel NUB
Link: Verkiezingenreglement