Pensioenfonds Citigroup vanaf 1 januari 2024 gesloten fonds

29 februari 2024

    Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) is per 1 januari officieel een gesloten pensioenfonds. Wat betekent dit voor de deelnemers van het pensioenfonds?

    Al langere tijd waren er geen nieuwe toetredingen meer mogelijk in ons pensioenfonds. Eind 2023 zijn echter ook de laatste actieve deelnemers bij het pensioenfonds gestopt met opbouw van pensioen. Zij zijn slapers geworden. Dit betekent dat binnen het pensioenfonds per 1 januari 2024 geen nieuwe pensioenopbouw meer plaats vindt; daarmee is het pensioenfonds nu (volledig) gesloten.

    Nieuwe pensioenopbouw voor de werknemers van Citibank in Nederland is bij een andere pensioenuitvoerder ondergebracht. Het nu gesloten pensioenfonds blijft in de toekomst het (laatst vastgestelde) pensioenreglement uitvoeren. Dit betreft ook het toekennen en uitkeren van de toeslagen aan deelnemers conform het pensioenreglement.

    Het bestuur van het pensioenfonds blijft zich in de toekomst onverminderd inzetten voor het beheer en het waardevast houden van de pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen. De betrokkenheid van de werkgever bij de uitvoering door het pensioenfonds blijft onveranderd.