Wat als u een klacht heeft?

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) draagt zo goed als mogelijk zorg voor uw pensioen. Het pensioenfonds volgt procedures om fouten zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar ook al houdt het pensioenfonds zich strikt aan de regels, toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, of dat u misschien vindt dat u niet goed bent behandeld. Als u een klacht heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij het pensioenfonds.

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland
t.a.v. het uitvoerend bestuur
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK RIJSWIJK
E-mail: pfcitigroup-bestuur@montae.nl


Het pensioenfonds onderscheidt klachten en geschillen

Na ontvangst van uw klacht beoordeelt het uitvoerend bestuur van het pensioenfonds of het een klacht of geschil betreft en informeert u hierover. In de klachten- en geschillenregeling van het fonds leest u hoe uw klacht of geschil wordt afgehandeld.

In het geval u er toch niet uitkomt met het pensioenfonds kunt u met uw klacht of geschil over de uitvoering van uw pensioenreglement terecht bij de Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl).