Nieuwe regels voor pensioen

 We weten nu nog niet of de nieuwe regels voor pensioen ook gaan gelden voor uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland. Werkgever Citibank neemt hierover nog een besluit. Toch informeren wij u graag over de komst van de nieuwe regels, wat de nieuwe regels zijn en welk besluit werkgever Citibank nog moet nemen.

Over de nieuwe wet

Samen met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers maakte de overheid nieuwe afspraken over het opbouwen van pensioen in Nederland. De ‘oude’ regels voor pensioen werkten namelijk lang goed, maar dat is de laatste jaren veranderd. Zo wisselen mensen tegenwoordig vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen een eigen bedrijf. De ‘oude’ regels passen hier niet goed meer bij. Ook is het vaak niet duidelijk hoeveel geld mensen betalen voor hun pensioen. En als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet verhoogd worden.

De Wet toekomst pensioenen met nieuwe regels voor pensioen geldt vanaf 1 juli van dit jaar. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenregelingen aan de nieuwe wet voldoen. Dit geldt in ieder geval voor het pensioen dat vanaf dat moment wordt opgebouwd.

De volgende stappen

Het aanpassen van pensioenen naar de nieuwe regels is een grote en complexe operatie. Dit moet dan ook zorgvuldig gebeuren. De wet schrijft in ieder geval de volgende stappen voor:

1 januari 2025     De nieuwe afspraken voor een nieuwe pensioenregeling zijn definitief. De sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben deze afspraken gemaakt.
1 juli 2025    Pensioenfondsen die de door sociale partners gemaakte afspraken willen gaan uitvoeren, hebben de opdracht aanvaard en een plan gemaakt voor invoering van de regeling.
1 januari 2028      Het uiterste overgangsmoment. Alles moet klaar zijn. Er kan vanaf dit moment alleen nog pensioen opgebouwd worden volgens de nieuwe regels.

Dit verandert er

Met de nieuwe wet verandert pensioen in Nederland. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

  • Binnen de nieuwe regels is de pensioenuitkering afhankelijk van hoeveel geld er is ingelegd en hoeveel beleggingsrendement er behaald is. Hoeveel pensioen de deelnemer uiteindelijk krijgt, staat dus vooraf niet vast. Dit is nieuw.
  • Het pensioen beweegt meer mee met de economie: als het economisch minder gaat, dan kan het pensioen lager worden. Als het economisch goed gaat, dan kan het sneller omhoog.
  • Er komen nieuwe regels voor het nabestaandenpensioen. Zo weten nabestaanden beter waar zij op kunnen rekenen. Het nabestaandenpensioen is straks alleen afhankelijk van het salaris van een deelnemer en niet meer afhankelijk van hoe lang een deelnemer in dienst is geweest bij een werkgever.
  • De inleg voor pensioen is niet langer afhankelijk van leeftijd. Voor jonge mensen wordt elk jaar hetzelfde percentage van het salaris waarover pensioen opgebouwd wordt ingelegd als voor oudere mensen.

Dit blijft hetzelfde

  • Vanaf de AOW-leeftijd krijgt een deelnemer AOW van de overheid.
  • Vanaf de pensioenleeftijd krijgt de deelnemer pensioen van het pensioenfonds, zolang de deelnemer leeft.
  • De partner van een deelnemer krijgt een pensioen als de deelnemer overlijdt. Dit geldt ook als deze overlijdt voordat het pensioen is ingegaan.
  • Als een deelnemer arbeidsongeschikt raakt, kan deze nog steeds pensioen op blijven bouwen.

Twee soorten pensioenregelingen

Er is in de nieuwe wet keuze tussen een individuele (flexibele) premieregeling of een solidaire premieregeling. De sociale partners (werkgevers en werknemers) kiezen welke van de twee het wordt, afhankelijk van wat het beste bij de onderneming en haar werknemers past.

Individuele (flexibele) premieregeling

In deze pensioenregeling bouwt een deelnemer in een individueel potje kapitaal op. Als de deelnemer met pensioen gaat, dan zet deze dit kapitaal om in een pensioen. De deelnemer kiest zelf hoe de inleg wordt belegd binnen de mogelijkheden van de regeling. Het is mogelijk om sommige risico’s samen met andere deelnemers op te vangen. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s op langdurige ziekte. Als de deelnemer met pensioen gaat, dan kiest deze voor een vaste uitkering of een uitkering die met de economie meebeweegt.

Solidaire premieregeling

Bij deze pensioenregeling bouwt de deelnemer samen met de andere deelnemers een vermogen op. Een deel van dit vermogen is voor het eigen pensioen bestemd. Als de deelnemer met pensioen gaat, dan zet deze dit deel van het vermogen om in een pensioen. Er is één beleggingsbeleid voor alle deelnemers. Van tevoren wordt afgesproken hoe de rendementen eerlijk verdeeld worden over alle deelnemers. Als de deelnemer met pensioen gaat, dan krijgt deze een uitkering die met de economie meebeweegt. Als het goed gaat, kan de uitkering hoger worden. Gaat het minder, dan kan de uitkering dalen.

Pensioenen die al zijn opgebouwd

Er zijn twee mogelijkheden voor de pensioenen die nu al zijn opgebouwd.


Optie 1: Opgebouwd pensioen blijft in de oude regelingDe pensioenen blijven staan in de oude regeling tegen de bestaande voorwaarden. De nieuwe regels gelden hier niet voor.

Optie 2: Opgebouwd pensioen gaat mee naar de nieuwe regeling
De pensioenuitkeringen en de tot nu toe opgebouwde pensioenen worden omgezet naar pensioen binnen de nieuwe regels. Zo blijven de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ pensioenen in één pot bij elkaar. We rekenen het ‘oude’ pensioen dan om naar ‘nieuw’ pensioen onder de nieuwe regels.

De nieuwe regels voor pensioen gelden in principe voor iedereen die nog pensioen opbouwt. Wel is het zo dat de werkgever Citibank nog moet besluiten wat er gebeurt met de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd. Als de waarde van deze pensioenen omgezet wordt naar de nieuwe pensioenregeling (optie 2), dan heet dit invaren. Dan verandert er wel iets voor alle groepen deelnemers. Welke gevolgen dat “invaren” precies voor uw pensioen heeft, kunnen wij nu nog niet vertellen. Als werkgever Citibank besluit dat de pensioenen worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling, dan wordt u hierover geïnformeerd en krijgt u vooraf een overzicht van uw pensioen vóór het is omgezet, en van uw pensioen na de omzetting. Als het opgebouwde pensioen niet overgaat naar een nieuwe pensioenregeling (optie 1), dan verandert er niets voor u.

Toezicht

Al met al is het een grote operatie. De pensioenfondsen moeten een plan maken waarin alle stappen staan. In dat plan staat ook wat een pensioenfonds doet, als er toch iets niet goed gaat. Dat plan wordt gecontroleerd door DNB (De Nederlandsche Bank). Verschillende partijen kijken daarnaast mee of alles goed gaat. Zo kijkt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of pensioenfondsen deelnemers de juiste informatie geven over hun pensioen.

Wat u zelf kunt doen

Op dit moment hoeft u niets te doen. Werkgever Citibank bekijkt nu eerst wat er met de pensioenregeling moet gebeuren. Daarna is het aan het pensioenfonds om te beoordelen of het de afspraken kan en wil uitvoeren. Is dit mogelijk, dan passen wij de administratie hierop aan. Wel kunt u alvast eens kijken hoe uw pensioen nu in elkaar zit. Kijk daarvoor op www.pensioenfondscitigroup.nl.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u kunt krijgen door uw dienstverband met Citibank en via mogelijke andere (oud-)werkgevers.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor pensioen, kijk dan op: www.onsnieuwepensioen.nl