Uit dienst: waardeoverdracht of niet?

Bent u uit dienst bij Citibank dan moet u zich afvragen wat u doet met uw opgebouwde pensioenaanspraken.

 • Laten staan bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland?
 • Meenemen naar het pensioenfonds of verzekeraar van uw nieuwe werkgever?
 • Wat doe ik met een klein pensioen?

Het is bij die keuze van belang om de pensioenregeling van Citibank goed te vergelijken met die van uw nieuwe werkgever. De pensioenvergelijker kan hierbij een hulpmiddel zijn. Klik hier voor de Pensioenvergelijker.

Bij laag 2 van Pensioen 1-2-3 treft u verdere informatie aan. Klik hier voor laag 2 van Pensioen 1-2-3.

  Kiezen voor waardeoverdracht

  Zodra u uit dienst bent bij Citibank, bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: ons pensioenfonds). Ons pensioenfonds stuurt u een overzicht waarop de waarde van uw opgebouwde pensioen (aanspraken) staat vermeld. U kunt er voor kiezen om de waarde van dit opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. We noemen dat waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds is het overigens wel zo dat beide pensioenfondsen alleen aan uw waardeoverdracht mogen meewerken als de dekkingsgraad hoger is dan 100%.

  Gaat u over naar een pensioenregeling gebaseerd op beschikbare premieregeling bij uw nieuwe werkgever, dan is de dekkingsgraad van de nieuwe pensioenuitvoerder niet aan de orde, want dan zijn de risico’s voor het te behalen pensioen bij uzelf terecht gekomen.

  Na afronding van de waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder, heeft u geen rechten, plichten of aanspraken meer bij ons pensioenfonds.

  Wat als u niet kiest voor waardeoverdracht?

  Als u geen waardeoverdracht wilt, dan blijft het pensioen dat u bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd staan bij ons pensioenfonds en wordt het vanaf uw pensioendatum aan u uitbetaald. Na uw vertrek bij Citibank betaalt u geen premie meer aan ons pensioenfonds, maar gaat u verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever. Uw pensioen dat u achter heeft gelaten bij ons pensioenfonds groeit niet meer mee met de ontwikkeling van uw salaris. Wel proberen we het opgebouwde pensioen dat u bij ons pensioenfonds heeft achtergelaten waardevast te houden door het zoveel mogelijk mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Maar deze indexatie kunnen we alleen toekennen als ons pensioenfonds er financieel goed genoeg voorstaat. Het is ook mogelijk dat we uw achtergelaten pensioen moeten verlagen (korten). Meer over aanpassen (indexeren of korten) van de pensioenen door ons pensioenfonds leest u bij de sectie voor gepensioneerden van deze website.

  De regels voor indexeren en korten van pensioenen zijn namelijk ook van toepassing op de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers die uit dienst zijn bij Citibank.