Verkiezingen Bestuur

29 april 2021

Voor het Niet-uitvoerend Bestuur (NUB) van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zijn wij op zoek naar een Niet-Uitvoerend Bestuurslid als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het Bestuur.

Het Niet-Uitvoerend Bestuur bestaat uit vier leden, namelijk:

  • Eén vertegenwoordiger van actieve en gewezen deelnemers;
  • Eén vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden;
  • Eén vertegenwoordiger van de Bank;
  • Eén voorzitter.

Per 30 juni 2021 loopt de zittingsperiode van de huidige Niet-Uitvoerend Bestuurder de heer Dietert Vos af. Wij willen breed peilen of er interesse is in kandidaatstelling als nieuwe vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

Indien u denkt te voldoen aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u zich voor 16 mei 2021 kandidaatstellen door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de verkiezingscommissie:

- Per mail:    pfcitigroup-bestuur@montaepartners.nl
- Per brief:   Pensioenfonds Citigroup
                    t.a.v. de verkiezingscommissie VO
                    Verrijn Stuartlaan 1F
                    2288 EK  RIJSWIJK

In het functieprofiel NUB kunt u meer lezen over de functie. Wilt u meer weten over de verkiezingsprocedure, dan kunt u hierover meer lezen in het verkiezingsreglement.

Link: Functieprofiel NUB
Link: Verkiezingenreglement