Verkiezingen Bestuur: Uitslag

Uitslag verkiezingen Niet-Uitvoerend Bestuurder namens de pensioengerechtigden

21 juli 2021

Tot 16 mei waren de pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland in de gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe zittingsperiode als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het Bestuur. De heer Dietert Vos heeft zich hiervoor herkiesbaar gesteld. Naast de aanmelding van de heer Vos is geen nieuwe kandidaatstelling ontvangen. De heer Vos is daarmee conform het verkiezingsreglement zonder toestemming gekozen door de pensioengerechtigden als Niet-Uitvoerend Bestuurder namens de pensioengerechtigden.

Na de goedkeuring door DNB is de heer Vos door het Bestuur van het pensioenfonds benoemd. De heer Vos zal gedurende de zittingsperiode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2025 de pensioengerechtigden vertegenwoordigen in het Niet-Uitvoerend Bestuur.

Het Bestuur wenst Dietert Vos veel succes gedurende zijn nieuwe zittingsperiode.


29 april 2021

Voor het Niet-uitvoerend Bestuur (NUB) van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zijn wij op zoek naar een Niet-Uitvoerend Bestuurslid als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het Bestuur.

Het Niet-Uitvoerend Bestuur bestaat uit vier leden, namelijk:

  • Eén vertegenwoordiger van actieve en gewezen deelnemers;
  • Eén vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden;
  • Eén vertegenwoordiger van de Bank;
  • Eén voorzitter.

Per 30 juni 2021 loopt de zittingsperiode van de huidige Niet-Uitvoerend Bestuurder de heer Dietert Vos af. Wij willen breed peilen of er interesse is in kandidaatstelling als nieuwe vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

Indien u denkt te voldoen aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u zich voor 16 mei 2021 kandidaatstellen door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de verkiezingscommissie:

- Per mail:    pfcitigroup-bestuur@montaepartners.nl
- Per brief:   Pensioenfonds Citigroup
                    t.a.v. de verkiezingscommissie VO
                    Verrijn Stuartlaan 1F
                    2288 EK  RIJSWIJK

In het functieprofiel NUB kunt u meer lezen over de functie. Wilt u meer weten over de verkiezingsprocedure, dan kunt u hierover meer lezen in het verkiezingsreglement.