Gevolgen Coronacrisis

24 april 2020

Door het uitbreken van het coronavirus is de economische activiteit in vrijwel de hele wereld abrupt stilgevallen. Dit heeft gevolgen voor de koersen van de aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. De aandelen kelderden in de maart fors. Deze algemene daling is vooral het gevolg van onzekerheid. De feitelijke impact op de winstgevendheid van de ondernemingen is nog niet bekend. Veel ondernemingen worden geconfronteerd met tegenvallende omzetcijfers maar er zullen ook ondernemingen verdienen aan deze situatie. Inmiddels is, door de ongekende monetaire verruiming, de rente in maart verder gedaald. Een lage rente is slecht voor pensioenfondsen. Voor ons pensioenfonds betekenen deze dalingen ook een daling van onze dekkingsgraad. U leest hier meer over op de pagina "Dekkingsgraad". 

Als de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (ongeveer 104%) komt, gaat het pensioenfonds in gesprek met de werkgever. Hierover zijn begin 2019 tussen de werkgever en het pensioenfonds specifieke afspraken gemaakt. Het meetmoment daarbij is 31 december van ieder jaar. Het bestuur houdt de werkgever op de hoogte van de ontwikkelingen van de dekkingsgraad en er zijn op dit moment geen wijzigingen nodig in het beleggingsbeleid.

Nabestaandenpensioen
Tot slot informeren wij u dat het recht op nabestaandenpensioen onverminderd blijft bestaan, ook indien een overlijden het gevolg is van Covid 19. Wij keren uit zoals dat bij ons pensioenfonds afgesproken is. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u die altijd op de gebruikelijke manier blijven stellen. Wij staan u graag te woord.

Daarnaast wenst het bestuur iedereen een goede gezondheid.

Update Coronavirus

19 maart 2020

De partijen waarmee Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) samenwerkt, hebben allemaal als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus maatregelen getroffen voor de continuïteit van de dienstverlening. Vanuit het pensioenfonds staan wij regelmatig met deze partijen in contact en monitoren wij de situatie.

Dit betekent dat de pensioenuitkering plaats blijft vinden zoals u die van ons gewend bent.
Heeft u echter vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Dion Pensioen Services. Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0523-208272 of per e-mail op pensioenfondscitigroup@dion.nl.

Daarnaast is er sprake van volatiliteit op de kapitaalmarkten. Dit monitoren wij en waar nodig sturen wij bij in de beleggingen. Als pensioenfonds zijn wij een langetermijnbelegger en zullen wij niet zomaar van het strategisch beleggingsbeleid afwijken. U wordt, zoals u van ons gewend bent, maandelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Deze treft u hier