Nieuwe Uitvoerend Bestuurder Beleggingen

 

19 maart 2020

Per 1 januari 2020 heeft bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) een bestuurswissel plaatsgevonden. Uitvoerend Bestuurder de heer Arthur Theunissen heeft in het voorjaar van 2019 aangegeven per 1 januari 2020 voortijdig terug te willen treden uit zijn functie als Uitvoerend Bestuurder.

In dat kader is in de zomer van 2019 een sollicitatieprocedure gestart. Op basis van deze procedure is mevrouw Hedwig Peters voorgedragen als opvolger van de heer Theunissen. Na de goedkeuring door DNB is zij door het bestuur van het pensioenfonds benoemd als Uitvoerend Bestuurder.

Na een gedegen inwerkperiode heeft mevrouw Peters per 1 januari 2020 de taken en werkzaamheden van de heer Theunissen overgenomen als Uitvoerend Bestuurder met aandachtsgebied Beleggingen.

Mevrouw Peters verricht al jaren werkzaamheden voor verschillende pensioenfondsen, onder andere als bestuurs- en commissielid. Het bestuur van het pensioenfonds heeft haar veel succes gewenst in haar rol als Uitvoerend Bestuurder bij het pensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de heer Theunissen bedankt voor zijn inzet en de werkzaamheden die hij voor het pensioenfonds heeft verricht en hem veel succes toegewenst in de toekomst.