Uitslag verkiezingen VO-lid namens de (gewezen) deelnemers

14 februari 2023
Tot 15 januari konden de (gewezen) deelnemers van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland zich kandidaat stellen voor de nieuwe zittingsperiode als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de (gewezen) deelnemers. Het huidige VO-lid namens de (gewezen) deelnemers, Henk van Gorkum, heeft zich hiervoor herkiesbaar gesteld. Naast de aanmelding van Henk van Gorkum is geen nieuwe kandidaatstelling ontvangen. Henk van Gorkum is daarmee conform het verkiezingsreglement zonder stemming gekozen door de (gewezen) deelnemers als VO-lid.

Op 9 februari hebben de uitvoerende bestuurders, na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders, Henk van Gorkum officieel herbenoemd als VO-lid namens de (gewezen) deelnemers. Hij zal gedurende de zittingsperiode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2027 de (gewezen) deelnemers vertegenwoordigen in het VO.

Het bestuur feliciteert Henk van Gorkum met zijn benoeming en kijkt uit naar het voortzetten van de samenwerking.