Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan

 

Tot 2 september 2019 konden deelnemers en gewezen deelnemers hun vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan (VO) kiezen uit drie beschikbare kandidaten.

Na telling van de uitgebrachte stemmen en controle op geldigheid bleken de meeste stemmen te zijn uitgebracht op de heer Henk van Gorkum. Hij zal gedurende de zittingsperiode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2023 de deelnemers en gewezen deelnemers vertegenwoordigen in het VO. Het bestuur van Pensioenfonds Citigroup feliciteert de heer van Gorkum met zijn verkiezing.

Het bestuur van Pensioenfonds Citigroup wil Marc Verstege hartelijk bedanken voor zijn inzet en plezierige samenwerking de afgelopen jaren tijdens zijn VO-lidmaatschap.

Tenslotte wil het bestuur de kandidaten bedanken voor hun beschikbaarheid en de deelnemers en gewezen deelnemers voor het uitbrengen van hun stem.