Benoeming nieuwe sleutelfunctiehouders

Benoeming nieuwe sleutelfunctiehouder actuarieel en sleutelfunctiehouder risicobeheer


5 mei 2022

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) heeft per 1 april 2022 een nieuwe sleutelfunctiehouder actuarieel en een nieuwe sleutelfunctiehouder risicobeheer benoemd.

Het bestuur heeft eind 2021 besloten om de inrichting van de sleutelfuncties actuarieel en risicobeheer te wijzigen om zo de functiescheiding tussen de bestuurders en de sleutelfuncties op een andere wijze in te vullen. Het sleutelfunctiehouderschap actuarieel en risicobeheer is daardoor niet langer belegd bij het uitvoerend bestuurslid mevrouw Linda Gastelaars. De herinrichting van sleutelfuncties actuarieel en risicobeheer is afgestemd met De Nederlandsche Bank (DNB).

Het bestuur heeft het sleutelfunctiehouderschap actuarieel belegd bij de heer Jan Tol, de waarmerkend actuaris van het pensioenfonds. Het houderschap van de sleutelfunctie risicobeheer is belegd bij een externe deskundige. In december 2021 is het bestuur een sollicitatieprocedure gestart voor de werving van een sleutelfunctiehouder risicobeheer. Het bestuur heeft diverse gesprekken gevoerd waaruit de heer Ronald Sijsenaar als beste kandidaat naar voren is gekomen. Beide sleutelfunctiehouders zijn benoemd met goedkeuring van DNB.

Het bestuur heet de heer Tol en de heer Sijsenaar van harte welkom als sleutelfunctiehouder bij het pensioenfonds en kijkt uit naar de samenwerking met hen.

Het bestuur bedankt uitvoerend bestuurslid mevrouw Gastelaars voor haar inzet als sleutelfunctiehouder actuarieel en risicobeheer. Mevrouw Gastelaars blijft als uitvoerend bestuurder binnen het bestuur van het pensioenfonds actief.