Hoe bouwt u pensioen op?


drie_pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW

Dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op de website van de SVB leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Pensioenfonds Citigroup

U bouwt dit pensioen op via uw werkgever, die daarvoor bij u een eigen bijdrage inhoudt. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt

Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

> lees verder in laag 2


eindloon

Eindloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is gebaseerd op het salaris dat u aan het eind van uw dienstverband met Citibank verdient. Om fiscale redenen is hieraan een maximum gekoppeld van Euro 114.866 (2022). Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een eindloonregeling.

> lees verder in laag 2


opbouw

Opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid krijgt. Het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. De franchise bedraagt Euro 16.749 (2022). Ook over het salarisgedeelte dat een wettelijk fiscaal maximum te boven gaat, wordt geen pensioen opgebouwd. Dat fiscaal toegestaan maximum is Euro 114.866 (2022). Over dat gemaximeerd bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,657% aan pensioen op.

> lees verder in laag 2


premieverdeling_beide

Premie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaalt u conform de cao maximaal 5% van de pensioengrondslag aan premie als eigen bijdrage; uw werkgever betaalt het restant. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. 

> lees verder in laag 2