Nieuwe uitvoerend bestuurder actuarieel

3 april 2024

In maart 2024 heeft bij Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: SPCN) een bestuurswissel plaatsgevonden. Uitvoerend Bestuurder mevrouw Linda Gastelaars heeft medio 2023 aangegeven haar positie in het bestuur van SPCN voortijdig per 31 december 2023 neer te leggen.

In dat kader is eind 2023 een opvolgingsprocedure gestart. Uit deze wervingsprocedure is de heer Casim Snoeks als geschikte kandidaat naar voren gekomen en voorgedragen als opvolger van mevrouw Gastelaars. Na de goedkeuring door DNB in maart 2023 is hij door het bestuur benoemd als Uitvoerend Bestuurder. Na een gedegen inwerkperiode als ‘toehoorder’ binnen het bestuur is de heer Snoeks gestart met de taken en werkzaamheden als Uitvoerend Bestuurder met aandachtsgebied Actuarieel bij SPCN.

De heer Snoeks is al vele jaren actief in pensioenland, onder meer als adviseur voor pensioenfondsen en ondernemingen. Daarnaast heeft de heer Snoeks jarenlange ervaring als bestuurder bij diverse organisaties. Het bestuur van SPCN is blij dat de heer Snoeks zich bij hen heeft gevoegd en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Het bestuur van SPCN heeft mevrouw Gastelaars bedankt voor haar inzet en de werkzaamheden die zij voor het pensioenfonds heeft verricht en heeft haar veel succes gewenst in de toekomst.