Vacature voor Uitvoerend Bestuurder met aandachtsgebied ‘Actuarieel’ Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland

8 november 2023
De kandidaatstellingsperiode is verlopen. Er worden géén nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen door de Werving- & Selectiecommissie.

22 september 2023
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (SPCN) werkt volgens het omgekeerd gemengd bestuursmodel dat bestaat uit een uitvoerend deel en een niet uitvoerend deel met een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur bestaat uit in totaal zes leden:

 • een uitvoerend deel van twee uitvoerend onafhankelijke bestuurders (UB)
 • een niet uitvoerend deel van vier leden, nl.
  • een niet-uitvoerend bestuurder (NUB) namens de werkgever
  • een NUB namens de (ex-)werknemers
  • een NUB namens de pensioengerechtigden
  • een onafhankelijk voorzitter

Het bestuur van SPCN is op zoek naar een Uitvoerend Bestuurder met als aandachtsgebied ‘Actuarieel’.

Wilt u meer weten over de inhoud van de functie dan verwijzen wij u graag naar het bijgevoegde functieprofiel.

Indien u zich herkent in de functie-eisen zoals beschreven in het functieprofiel, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 17 oktober 2023 reageren door het toesturen van uw C.V. en motivatiebrief aan de werving- en selectiecommissie (WSC):

 • Per mail: pfcitigroup-bestuur@montaepartners.nl
 • Per brief: Pensioenfonds Citigroup
  t.a.v. de Werving- en selectiecommissie
  Verrijn Stuartlaan 1F
  2288 EK RIJSWIJK

Wij kijken uit naar uw reactie.

Vervolg proces

Na de sluitingsdatum van 17 oktober 2023 beoordeelt de WSC (bestaande uit drie van de bestuursleden) de binnengekomen CV’s en motivatiebrieven. Op woensdag 18 oktober 2023 krijgt u te horen of u bent geselecteerd en wordt uitgenodigd voor een gesprek met de WSC. Dit gesprek vindt plaats op vrijdag 20 oktober 2023; houdt u deze datum daarom vrij in uw agenda.

Daarna vindt er (eventueel) nog een 2e gesprek plaats met de andere bestuurders van het pensioenfonds, waarna de gekozen kandidaat uiterlijk in de week van 30 oktober 2023 bekend wordt gemaakt. Daarna zal de kandidaat door het bestuur onder voorbehoud worden benoemd en de (aanvangs)toetsing bij DNB in gang worden gezet.

Functieprofiel