Impact situatie Rusland en Oekraïne op SPCN

24 maart 2022

Het bestuur van het pensioenfonds leeft mee met alle betrokkenen in de situatie tussen Rusland en Oekraïne. Deze situatie kan vragen oproepen over de impact op de (financiële) situatie bij SPCN. Hieronder wordt daarom ingegaan op een aantal aspecten dat SPCN raakt.


Beleggingen in Rusland en Oekraïne 

SPCN belegt in beleggingsfondsen die door Aegon Investment Management (AIM) en BlackRock (BR) worden beheerd. AIM en BR behoren zich aan de Sanctiewetgeving te houden. Gezien de huidige situatie wordt dit door SPCN extra gemonitord; SPCN heeft er vertrouwen in dat AIM en BR handelen conform de opgelegde internationale sanctielijsten.

Door middel van het beleggen in beleggingsfondsen, belegt SPCN naast beleggingen in staatsleningen van Europese landen met de hoogste kredietwaardigheid ook voor een gering deel in staatsobligaties in opkomende markten. In dit beleggingsfonds is belegd in Rusland, Belarus en de Oekraïne. De totale exposure van SPCN bedroeg afgerond 0,07% van de waarde van de portefeuille.

De handel in Russische beleggingen ligt stil vanwege de afgekondigde sancties; posities kunnen daardoor niet worden verkocht. Naar verwachting worden deze beleggingen bij heropening van de markt voor nihil verkocht. Derhalve staan deze posities op dit moment op nihil gewaardeerd. Het inmiddels afgeschreven bedrag is daardoor dus ook circa 0,07% van de totale portefeuille van SPCN.

Financiële positie SPCN

Door de geringe afschrijving is de impact op de dekkingsgraad van SPCN vooralsnog beperkt. Echter, de situatie in Oekraïne heeft gevolgen voor de financiële markten wereldwijd. Dat maakt, dat de gevolgen voor de financiële positie van SPCN op de middellange en lange termijn onzeker zijn. SPCN houdt de situatie op de financiële markten goed in de gaten. Vooralsnog leidt dat niet tot aanvullende acties vanuit SPCN.

Voor de meest recente cijfers omtrent de financiële positie wordt verwezen naar de pagina:
"Hoe staat het pensioenfonds ervoor".