Waardevast pensioen

waardevastNormaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2022 iets minder kopen dan in 2021. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Citigroup het opgebouwde pensioen van gewezen en gepensioneerde deelnemers jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de prijzen. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat ons pensioenfonds niet of niet volledig kan of mag indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan door het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen. Elk jaar beslist het pensioenfondsbestuur hierover.

Pensioenfonds Citigroup heeft een toeslagbeleid dat is gebaseerd op toekomstbestendig indexeren. Toekomstbestendig indexeren houdt in dat Pensioenfonds Citigroup alleen een toeslag zal verlenen als de beleidsdekkingsgraad per 31 december van het kalenderjaar hoger is dan 110%. Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110% dan kan op basis van toekomstbestendig indexeren geen toeslag worden gegeven. Het uitgangspunt voor de toeslagen is de consumentprijsindex (CPI) voor alle huishoudens van december tot december. Op basis van de beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld welk gedeelte van de CPI kan worden toegekend.

Als uw pensioen op basis van toekomstbestendig indexeren niet volledig kan worden verhoogd conform de jaarlijkse stijging van de prijzen kan het bestuur een aanvullende voorwaardelijke toeslag toekennen onder de voorwaarde dat de werkgever akkoord gaat met de betaling van deze aanvullende toeslag.
Deze aanvullende toeslag wordt als volgt bepaald:

  • 1991-groep: Een dusdanige aanvulling op de toeslag die op basis van toekomstbestendig indexeren gegeven kan worden dat de toeslag voor de 1991-groep overeenkomt met de volledige stijging van de prijzen.
  • Niet-1991 groep: Een dusdanige aanvulling op de toeslag die op basis van toekomstbestendig indexeren gegeven kan worden dat de totale toeslag voor de niet-1991 groep overeenkomt met 50% van de stijging van de prijzen. Deze aanvullende toeslag kan niet negatief zijn.

De toeslagen worden door Pensioenfonds Citigroup in de regel verleend op 1 april van het jaar. 

Hier vindt u meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.


> lees verder in laag 3 (downloads)