Crisisplan

Onze toezichthouder, DNB, heeft als eis dat ieder pensioenfonds een crisisplan maakt. In dit crisisplan worden de stappen beschreven, die het bestuur zal nemen in geval de financiƫle positie van het pensioenfonds zodanig is, dat niet langer de berekende verplichtingen kunnen worden nagekomen.

Als de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (ongeveer 104%) komt, gaat het pensioenfonds in gesprek met de werkgever. Hierover zijn begin 2019 tussen de werkgever en het pensioenfonds specifieke afspraken gemaakt. Het meetmoment daarbij is 31 december van ieder jaar.

In het crisisplan worden ook stappen beschreven, voor het geval ondanks de gemaakte afspraken toch niet langer aan de berekende verplichtingen kan worden voldaan. In het uiterste geval kan besloten worden de verplichtingen aan te passen (korten van pensioenen).

> Crisisplan