Hoe staat het pensioenfonds ervoor?

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad eind augustus: 105,9%
Actuele dekkingsgraad eind augustus: 109,5%

Wat zegt dat over de financiële situatie van ons pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter voor het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting van het pensioenfonds om pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Vanaf een dekkingsgraad van circa 104% is er volgens de wet voldoende vermogen om aan die verplichtingen te voldoen. Bovenop dit minimaal vereiste vermogen moet het pensioenfonds nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden. Bij een dekkingsgraad van circa 116% beschikt het pensioenfonds over dat vereiste vermogen. Bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% mag een pensioenfonds indexaties gaan verlenen.

Alle pensioenfondsen in Nederland hebben de dekkingsgraden zien dalen vanwege de gevolgen van het Covid-19 virus. Bij ons pensioenfonds ligt de beleidsdekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,0%, maar onder de vereiste dekkingsgraad van 115,9%. Indien de beleidsdekkingsgraad onder de 110% ligt, betekent dit dat het pensioenfonds uw pensioen niet kan aanpassen aan de stijging van de lonen/prijzen (indexatie). Met de werkgever zijn afspraken gemaakt over het financieel bijdragen aan het indexeren van de pensioenen. Indien de werkgever een financiële bijdrage aan het pensioenfonds betaalt, zoals onder voorwaarden toegezegd, zal uw pensioen (deels) wel worden verhoogd.

De actuele dekkingsgraad staat momenteel boven het minimaal vereist vermogen van 104,0%. Als de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt, gaat het pensioenfonds in gesprek met de werkgever. Hierover zijn begin 2019 tussen de werkgever en het pensioenfonds specifieke afspraken gemaakt. Het meetmoment daarbij is 31 december van ieder jaar. 

Het bestuur houdt de ontwikkeling van de dekkingsgraad nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig passende maatregelen om de zekerheid van uw pensioen te behouden.

Ontwikkeling dekkingsgraad

MaandDekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
Augustus 2020109,5%105,9%
Juli 2020107,5%105,4%
Juni 2020105,9%105,5%
Mei 2020104,2% 105,8% 
April 2020102,6%106,2%
Maart 2020  97,3% 107,0%
Februari 2020105,3%108,3%
Januari 2020109,1%109,0%
December 2019109,8% 109,2% 
November 2019108,0%109,2%
Oktober 2019107,1%109,4%
September 2019105,0%109,8%

 
Begrippen: beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad

Pensioenfondsen gebruiken twee dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. Beide laten zien wat de verhouding is tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst, maar ze worden elk op een andere manier berekend en gebruikt.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De stabielere beleidsdekkingsgraad is daarom meer geschikt om het beleid van het pensioenfonds op af te stemmen. Er wordt verplicht naar de beleidsdekkingsgraad gekeken om te bepalen of en in welke mate de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De actuele dekkingsgraad is een momentopname aan het einde van een maand. Hierin zijn de effecten op de korte termijn van stijgende of dalende beleggingsopbrengsten of rente goed zichtbaar.