Uit dienst: waardeoverdracht of niet?

 

Bent u uit dienst bij Citibank dan moet u zich afvragen wat u doet met uw opgebouwde pensioenaanspraken.

  • Laten staan bij Pensioenfonds Citigroup?
  • Meenemen naar het pensioenfonds of verzekeraar van de nieuwe werkgever?
  • Wat doe ik met een klein pensioen?

 

Het is van belang om de pensioenregeling van Citibank goed te vergelijken met die van een nieuwe werkgever. De pensioenvergelijker kan hierbij een hulpmiddel zijn. De keuze voor wel of geen waardeoverdracht is een belangrijke beslissing, mogelijk wilt u advies inwinnen.

  • Wat voor soort regeling heeft de nieuwe werkgever?
    • Eindloon, middelloon of een beschikbare premieregeling
  • Hoe is de indexatie geregeld?
  • Hoe staat het fonds er financieel voor?
  • Welke keuzes heb ik in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever?

 

Kiezen voor waardeoverdracht

Zodra u uit dienst bent bij Citibank, bouwt u geen pensioen meer op bij ons. Pensioenfonds Citigroup stuurt u een overzicht waarop de waarde van uw opgebouwde pensioen (aanspraken) staat vermeld. U kunt er voor kiezen om de waarde van dit opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. We noemen dat waardeoverdracht. Het is overigens wel zo dat beide pensioenfondsen alleen aan waardeoverdracht mogen meewerken als de dekkingsgraad hoger is dan 100%.

Gaat u over naar een pensioenregeling gebaseerd op beschikbare premieregeling bij uw nieuwe werkgever, dan is de dekkingsgraad van de nieuwe pensioenuitvoerder niet aan de orde, want dan zijn de risico’s voor het te behalen pensioen bij uzelf terecht gekomen.

Na afronding van de waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder, heeft u geen rechten, plichten of aanspraken meer bij Pensioenfonds Citigroup.

 

Wat als u niet kiest voor waardeoverdracht?

Als u geen waardeoverdracht wilt, dan blijft het pensioen dat u bij Pensioenfonds Citigroup heeft opgebouwd staan bij Pensioenfonds Citigroup en wordt het vanaf uw pensioendatum aan u uitbetaald. Na uw vertrek bij Citibank betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds Citigroup, maar gaat u verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever. Uw pensioen bij Pensioenfonds Citigroup groeit niet meer mee met de ontwikkeling van uw salaris. Wel proberen we het pensioen dat u bij ons heeft achtergelaten waardevast te houden door het zoveel mogelijk mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Maar deze indexatie kunnen we alleen toekennen als het pensioenfonds er financieel goed genoeg voorstaat. Het is ook mogelijk dat we uw achtergelaten pensioen moeten verlagen (korten). Meer over aanpassen (indexeren of korten) van de pensioenen en door Pensioenfonds Citigroup leest u bij de sectie voor gepensioneerden van deze website.

De regels voor indexeren en korten van pensioenen zijn namelijk ook van toepassing op de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers uit dienst.

 

Afkoop klein pensioen

Als u maar kort bij Citibank heeft gewerkt en weinig pensioen heeft opgebouwd, dan mag het pensioenfonds dit twee jaar nadat u ergens anders bent gaan werken afkopen. U krijgt dan de waarde van uw pensioen in één keer uitbetaald. Afkoop van een dergelijk ‘klein pensioen’ is alleen mogelijk als de pensioenuitkering lager is dan €474,11 bruto per jaar (2018).