Hoe communiceren wij met u?

 

Communicatie over uw pensioen bij Pensioenfonds Citigroup doen we op verschillende manieren. De algemene informatie over uw pensioen vindt u hier op onze website, maar de persoonlijke informatie, zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangt u altijd schriftelijk per post.

 

Website

Via de website informeert het pensioenfonds u onder andere over de hoogte van de indexatie, de dekkingsgraad en het jaarverslag. De informatie op de website van het pensioenfonds is voor iedereen toegankelijk en bevat geen persoonlijke informatie. Wel kunt u via de website inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u persoonlijke informatie over uw pensioen.

 

Jaarverslag

Elk jaar publiceert Pensioenfonds Citigroup een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Het jaarverslag kunt u downloaden op deze website.

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Elk najaar ontvangen deelnemers en gepensioneerden het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat de stand van uw pensioen voor uzelf en voor uw eventuele partner en kinderen. Bekijk het overzicht goed nadat u het heeft ontvangen. Het is namelijk goed om te weten hoe uw pensioen zich ontwikkelt, en het doorlezen vraagt hooguit een kwartiertje van uw tijd. Als u vragen heeft, dan staan we u graag te woord. Gewezen deelnemers en gewezen partners ontvangen elke vijf jaar een UPO.

 

In het UPO geeft het pensioenfonds ook informatie over de indexatie en over de financiële positie (de dekkingsgraad) van het fonds. Als de hoogte van de dekkingsgraad daartoe aanleiding geeft, stuurt het pensioenfonds ook tussentijds een brief over de financiële positie van het fonds.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Als u een overzicht van uw totale pensioenopbouw wilt zien, log dan met uw DigiD in op de website van de  overheid Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier krijgt u een totaaloverzicht van:

  • uw AOW-pensioen
  • uw pensioenopbouw bij uw huidige en eventuele vorige werkgevers
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen
  • het pensioen voor uw eventuele nabestaanden

 

We raden u aan hier af en toe een kijkje te nemen, in elk geval één keer per jaar.

 

Pensioenreglement opvragen

Het huidige pensioenreglement van Pensioenfonds Citgroup, 'Pensioenreglement 2015', is voor deelnemers van dat reglement toegankelijk via een login. In het geval een ander pensioenreglement voor u geldt, en u wilt dat reglement inzien, neemt u dan contact op met het pensioenfonds.

 

Helpdesk / persoonlijk gesprek / contact

We staan u altijd graag te woord dus als u een vraag heeft, aarzel dan niet om ons een bericht te sturen, te bellen of een brief te schrijven. Het pensioenfonds is telefonisch, per email of brief te bereiken. Kijk hier voor onze contactgegevens.