Organisatie van het pensioenfonds

 

Pensioenfonds Citigroup Nederland voert de pensioenregeling van Citibank in Nederland uit. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden van Citibank en CVC het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Dat betekent dat er voldoende vermogen moet zijn om nu en in de toekomst die pensioenen uit te kunnen keren. Het vermogen wordt daarom zorgvuldig beheerd en belegd.

 

Wie zijn wij?

Pensioenfonds Citigroup is een onafhankelijke stichting, die losstaat van de werkgever, met een eigen bestuur en een eigen beleid. Voor deze onafhankelijkheid is gekozen voor de rechtsvorm stichting, waarvoor statuten zijn opgemaakt. Deze statuten zijn beschreven in onderstaand document:

 

> Statuten Pensioenfonds Citigroup

> Missie, visie en strategie Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland

 

Uiteraard is er wel nauwe samenwerking met de werkgever. De bestuursleden zijn beoordeeld op hun specifieke kennis en deskundigheid zodat de taken goed kunnen worden uitgevoerd. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van Pensioenfonds Citigroup. Naast een bestuur heeft het pensioenfonds ook een verantwoordingsorgaan en een visitatiecommissie. Er wordt toezicht gehouden en we hebben externe dienstverleners, zoals een actuaris en accountant, een uitvoeringsorganisatie en een vermogensbeheerder.