Beleggen

 

Waarom beleggen we?

Pensioenfonds Citigroup streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u op te bouwen. Met de premie die uw werkgever en u elke maand betalen voor uw pensioen, bouwt het pensioenfonds daarom een vermogen op. Dat vermogen wordt echter in de loop van de jaren minder waard doordat prijzen in het dagelijks leven stijgen (inflatie). Om te zorgen dat het pensioenvermogen meegroeit met de prijzen moet het pensioenfonds rendement maken. Het vermogen op een spaarrekening zetten levert niet genoeg rendement op. Daarom belegt het pensioenfonds. Zou een pensioenfonds niet beleggen, dan zouden we veel meer premie moeten betalen.

 

Beleggingsbeleid

Zie hiervoor de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen:

> Verklaring Beleggingsbeginselen