Arbeidsongeschiktheid

 

Als u tijdens uw dienstverband bij Citibank arbeidsongeschikt bent geworden, heeft Pensioenfonds Citigroup uw pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet. De (gedeeltelijke) pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid loopt ook door als u uit dienst gaat. De pensioenopbouw stopt zodra u met pensioen gaat.

 

Over het gedeelte dat u arbeidsgeschikt was stopt de pensioenopbouw. Iemand die arbeidsongeschikt en uit dienst is, blijft een wel een deelnemer, en bouwt dus nog wél pensioen op over het arbeidsongeschikte deel. Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid afneemt nadat u bij Citibank uit dienst bent gegaan, dan wordt de premievrije voortzetting dienovereenkomstig verlaagd.

 

Bent u arbeidsongeschikt en uit dienst en wordt u weer volledig hersteld verklaard, dan eindigt uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Citigroup.

 

Mate van                     Mate van

arbeidson-                  premievrije
geschiktheid              pensioenopbouw

0-35%                           0%

35-45%                         40%

45-55%                         50%

55-65%                         60%

65-80%                         72,5%

80% of meer                100%